salamat sa iyo

May 25, 2007

mayroon palang mga pangyayari

na ura-urada

at walang kasablay-sablay,

na nakapagpapatibok ng puso

sa unang tingin

at walang kakurap-kurap.

minsan ko nang naranasan ang ganito

hmm… nakalulula

at binabalik-balikan

ang alaalang sadyang nakakapagpa-uga

ng kalamnan

at kasu-kasuan.

at ngayon, muling ibinabalik sa akin,

dala ng iyong mga ngiti

at matang tila nangungusap

ang bugso ng damdaming

matagal ng naibaon sa limot.

salamat sa iyo…

salamat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: