More

June 23, 2009

i revel in my poverty

but sometimes i wish i have more

not more more

rather a little bit more.

dealt a cruel hand

i have no choice but to embrace

nay, revel and celebrate

poverty as it is.

but truth be told

there is really nothing to revel about.

and p.s.

poverty sucks!

i wish i have more.

not a bit more

but more more…

bill gates more!

i wish…

hahaha!

mommy!

August 9, 2008

ano nga ba
ang gagawin mo
pag nakakita ka ng
IPIS
na kasinglaki ng
PAGONG?
hindi ba’t
tatakbo ka rin,
palayo,
habang sumisigaw ng
mommmyyyy!!!!!!!!

another fib

August 9, 2008

tell

me

that you

love me so.

for nothing will do

only that which comes from your heart.

my fib

August 9, 2008

i

saw

a doll.

it is not

what it seem to be.

it is an epitome of you.

salamat sa iyo

May 25, 2007

mayroon palang mga pangyayari

na ura-urada

at walang kasablay-sablay,

na nakapagpapatibok ng puso

sa unang tingin

at walang kakurap-kurap.

minsan ko nang naranasan ang ganito

hmm… nakalulula

at binabalik-balikan

ang alaalang sadyang nakakapagpa-uga

ng kalamnan

at kasu-kasuan.

at ngayon, muling ibinabalik sa akin,

dala ng iyong mga ngiti

at matang tila nangungusap

ang bugso ng damdaming

matagal ng naibaon sa limot.

salamat sa iyo…

salamat.

mata’ng tila namamaga, 

santabong luha ang umapaw. 

sa darating na umaga 

kalangitan din ay aaraw. 

————– 

pilit kinakalimutan 

ang pait ng nararamdaman. 

kaloobang dumadagundong , 

sa selda’y pilit ikinukulong. 

—————– 

nag-uumalpas na diwa 

sa anyong nakakapanlumo, 

magugupo rin ng pang-unawa 

ang halinghing ng mga anino.